Velkommen til Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 og bakkes op af samtlige parter i uddannelsessektoren i Region Syddanmark.

Aftalens mål er:

  • at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • at 20% flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010
  • at 50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse
  • at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse

 

Syddansk Uddannelsesaftale er en unik mulighed for at højne uddannelsesniveauet i Syddanmark. Alle parter i uddannelsessektoren har et ansvar i forhold til at få niveauet løftet. Men i fællesskab står vi stærkere i arbejdet med udfordringerne og i bestræbelserne på at komme frem til de rette løsninger.

Syddansk Uddannelsesaftale har fokus på de udfordringer, som er størst, og det er hensigten at prioritere og koncentrere indsatsen på de områder, hvor det har størst effekt.

  

Seneste nyt


Uddannelses-barometer

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).