Det Maritime Hus

Det Maritime Hus er et 3-årigt projekt, der rummer samarbejde mellem SDU, gymnasieskoler på Fyn, University College Lillebælt, Langeskov Skole, Kerteminde Kommune og det lokale erhvervsliv i og omkring Kerteminde. Det har som målsætning at rekruttere unge til naturvidenskab og teknik ved at tilbyde anvendelsesorienteret undervisningsforløb i et eksternt miljø med fokus på havets ressourcer. Projektet udvikler 20 undervisningsforløb inden for det maritime område til såvel undervisning på grundskole- eller gymnasialt niveau som på korte og mellemlange videregående uddannelser i Danmark i almindelighed og Region Syddanmark i særdeleshed. I det enkelte undervisningsforløb vil eleverne/de studerende over et ophold på 2 ½ døgn kunne fordybe sig i naturvidenskabelige, tekniske og samfundsmæssige emner i tværfaglige forløb. Projektet søger endvidere at fremme synergien mellem uddannelse og erhvervsliv, og for så vidt angår samarbejdet mellem grundskole og gymnasieskoler knytter projektet an til "Ny Nordisk Skole".

Leverancer

 • Projektet udvikler 20 anvendelsesorienterede undervisningsforløb inden for science-området med fokus på havets ressourcer, og etablerer et netværk til rekruttering af elever og lærere. Derudover gennemføres en markedsanalyse, der kortlægger grundlaget for rekruttering til og fremtidig drift af Det Maritime Hus.

Effekt

 • En stigning i andelen af unge fra Syddanmark, der på de mellem- eller længerevarende videregående uddannelser vælger en science-uddannelse, fra 2012-niveau på hhv. 45,3% og 15,6% til hhv. 46,0% og 17,0%, så andelen kommer over landsgennemsnittet.
 • Andelen af drenge der er i gang med en videregående uddannelse 27 mdr. efter endt studentereksamen, skal som minimum komme på niveau med pigerne, og desuden skal niveauet i Region Syddanmark komme op på landsgennemsnittet for piger, dvs. 74%.
 • At skabe undervisningsforløb, hvor hovedparten af eleverne/de studerende, dvs. over 50%, finder forløbene relevante og motiverende for at fortsætte i en science-retning.
 • At 30% af regionens gymnasiale ungdomsuddannelser ønsker at benytte Det Maritime Hus og de Science-tilbud der gives.

Parter

 • Syddansk Universitet
 • University College Lillebælt
 • Kold College
 • Odense Tekniske Gymnasium
 • Tietgen Handelsgymnasium
 • Odense Katedralskole
 • Mulernes Legatskole
 • Nordfyns Gymnasium
 • Nyborg Gymnasium
 • Langeskov Skole
 • Kerteminde Kommune
 • Kerteminde Turistforening
 • det lokale erhvervsliv i Kerteminde Kommune

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2013 – 31. juli 2016  og fik den 23. september 2013 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 3.000.000

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

20

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.