Flipped Learning

 

Projektet kan defineres, som en form for blended learning, hvor elever lærer nyt fagligt indhold online ved at se videolektioner, som oftest derhjemme. Hvad der plejer at være hjemmearbejde bliver så til gengæld gennemarbejdet i klassen. Udformning af undervisningsforløb med fokus på nye differentierede, interaktionsbaserede læringsaktiviteter i klassen samt produktion af læringsvideoer til hjemmearbejdet er således hovedaktiviteter i projektet.

Et omdrejningspunkt for projektet er eleverne og spørgsmålet om hvordan de i videst mulig omfang kan inddrages, eksempelvis ved også at deltage i produktionen af læringsvideoer og andre aktiviteter, som sætter dem i stand til at nå målet om bedre faglig læring og kan gøre det muligt at nå alle elever i alle timer.

 

Leverancer

En online videndelingsportal Flipped STX.HF.SOSU, der indeholder følgende:  

 • Undervisningsforløb til både matematik og dansk efter Flipped Learning principper.
 • Eksempler på elevprodukter/opgavebesvarelser i Flipped Learning forsøg.
 • Konkrete manualer/guides til det tekniske aspekt af Flipped Learning (Sådan optager man videoer, vodcasts eller podcasts, redigerer og deler med elever og kolleger)
 • Artikler med opsamlede erfaringer om potentialer og begrænsninger i Flipped Learning. 
        

Effekt 

 • At op mod 75% af eleverne i de deltagende klasser vil opleve lektierne som mere meningsfulde, og at undervisningen dermed bliver mere inspirerende og motiverende.
 • En stigning i andelen, der vælger en sciencestudieretning på STX, fra 19% til 23%.
 • En stigning i andelen, der vælger en videregående scienceuddannelse, fra 34% til 36%.
 • At karaktergennemsnittet i de deltagende klasser stiger med et karakterpoint i fagene dansk og hhv. matematik (STX) og naturfag (SOSU).
 • At dumpeprocenten i hhv. matematik (STX) og naturfag (SOSU), i de involverede klasser, bliver halveret i forhold til før Flipped Learning blev introduceret.


Parter

 • SOSU Fyn
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • Svendborg Gymnasium
 • Midtfyns Gymnasium
 • Sct. Knuds Gymnasium
 • Tornbjerg Gymnasium
 • Kolding Gymnasium
 • Munkensdam Gymnasium
 • Ribe Katedralskole
 • IT-Center Fyn

Flipped Learning forventer, at 10 deltagende skoler stiller hver med 2 klasser, hver med 5 undervisere tilknyttet. I alt 100 undervisere deltager i projektet, og den primære elevmålgruppe er på ca. 600 elever.Den sekundære elevmålgruppe udgøres af de øvrige elever, som underviserne også underviser, i alt ca. 3000 elever.

Projektet løber i perioden august 2014 - juni 2016, og fik den 28. april 2014 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 1.750.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelses-barometer

20

lille effektmodel-5

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.