Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilRegional UdviklingpilUddannelsepilScienceregion Syddanmark

Scienceregion Syddanmark

Regionsrådet har besluttet at arbejde for at udvikle Syddanmark til en scienceregion. En science region er kendetegnet ved, at der arbejdes målrettet med at udvikle undervisningen indenfor fagområderne natur, teknik og sundhed. Undervisningen for disse tre fagområder skal udvikles lige fra grundskole og til universitet, så flere vælger naturfaglige retninger i ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Et sådan fokus vil hæve det samlede kompetenceniveau til gavn for både det offentlige og private arbejdsmarked.

Hent pjecen om Syddanmark som Science Region (PDF)

Read about South Denmark as a Science Region (PDF)

 

Mål/midler
Målet er at Syddanmark bliver en spydspidsregion for udvikling af en national sciencesatsning, der har følgende overordnede formål:

  • At regionen på sigt kan skabe og tiltrække vækstvirksomheder inden for natur, teknik og sundhed,
  • At virksomhederne i Region Syddanmark har adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige kompetencer for derigennem at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i virksomhederne,
  • At befolkningen i Region Syddanmark har en almen dannelse indenfor, samt kendskab til naturvidenskab og dermed viden til at kunne tage stilling til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling

Øget uddannelsesniveau indenfor science området er særligt relevant inden for Vækstforums forretningsområder Energi og Velfærdsteknologi, hvor det blandt andet er en udfordring at tiltrække ingeniører til offshoreerhvervene i Esbjerg. Skal potentialet i forretningsområderne realiseres på langt sigt, så er det nødvendigt, at virksomhederne har adgang til højt kvalificeret arbejdskraft – noget som scienceregion initiativet kan være med til at understøtte.

Midlet til at kunne nå de langsigtede formål er, at højne arbejdsstyrkens kompetencer ved allerede i grundskolen at skabe interessen for de naturvidenskabelige fag. Dette skal medvirke til, at flere unge vælger fagretninger inden for natur, teknik og sundhed på både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, og efterfølgende også vælger videregående uddannelser inden for disse fag. Kommunerne er derfor væsentlige aktører i bestræbelserne for at blive en scienceregion.

Samarbejdspartnere

Region Syddanmarks primære samarbejdspartner på scienceområdet er Astra. Astra har til formål at styrke interessen for, rekruttering til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed.

Astra har desuden ansvaret for udvikling og opkvalificering af underviserne i grundskole og ungdomsuddannelse samt udvikling og afprøvning af nye læseplaner og udvikling nyt undervisningsmateriale, bl.a. gennem "Projekt X", som regionsrådet har støttet via uddannelsespuljen.

Læs om "ProjektX" på denne side

Klik her for at læse mere om Astra

 


Siden er sidst opdateret 21-03-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |